Tofaş

Tofaş Ar-Ge Merkezi teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve teknolojilerin gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır. Tofaş, yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler geliştirmek amacıyla bilgi ve teknolojiye sürekli yatırım yapmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 1994 yılında Tofaş AR-GE Merkezi kurulmuş, 2008 yılı itibarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Tofaş AR-GE Merkezi’nde 2018 yılına kadar araç konsepti, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tamamlanan tasarım ve test altyapı yatırımları, 48 milyon Euronun üzerine çıkmıştır. 2018 yılında 150 kişi kapasiteli ofis alanı, elektrik-elektronik, motor transmisyon ve kontrol sistemler laboratuvarını içeren yeni Ar-Ge binası inşa edilmiştir. Ayrıca kıyaslama ve tersine mühendislik çalışmaları için laboratuvar ve analiz alanının yapımı da tamamlanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların temelinde elektrifikasyon, araç hafifletme ve araç enerji tüketimi azaltma konuları yer almaktadır. Şirket bu alanlarda Fiat Chrysler Automobiles’ın küresel çapta ileri mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bir merkez olmak üzere yetkinliklerin geliştirilmesini, en önemli önceliği olarak nitelemektedir. Tofaş; ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle işbirlikleri konularına özel önem vermektedir. Tofaş Ar-Ge Merkezi, katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çalışmalar sonucunda, 38 adet yeni yurt içi patent başvurusu ve 10 adet uluslararası patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.