Leo Mühendislik

Leo Mühendislik 2015 yılında kurulmuş, otonom sistemler ve ileri sürüş destek sistemleri üzerine çalışmakta olan bir otomotiv girişimidir. Otonomiyi sağlamak için gerekli olan donanım, yazılım, algoritma ve simülasyon tasarımı üzerine çalışan yetkin mühendislik kadrosu sayesinde sivil ve askeri alanlarda faaliyet gösteren otomotiv müşterilerine uçtan uca mühendislik hizmetleri sunabilmekte, otonom araştırma araç platformları oluşturabilmekte, müşteri gereksinimlerine yönelik yarı otonomdan tam otonomiye kadar değişen düzeylerde, farklı sensör ve sistem varyasyonları ile araç adaptasyonları (binek araç, elektrikli hizmet araçları, otobüs, kamyon, askeri araç vb.) gerçekleştirebilmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra, yine otomotive yönelik ticarileşmiş ürünleri ile halihazırda ihracat yapmaya başlamıştır ve yakın vadede global pazardaki varlığını arttırmak için gerekli hazırlık çalışmalarını yürütmektedir.