Farplas

Küresel ve yerel ölçekli otomotiv ana sanayisi için plastik sistemlerin üretimini yapan Farplas, 50 yıllık tecrübesiyle otomotiv sektörünün lider tedarikçilerinden birisi konumundadır. Türkiye ve dünya genelinde, ulaşım ekosisteminde aktif bir oyuncu olarak, iç/dış trim ve IP modüllerinin tasarımı, geliştirmesi ve üretmesi yetkinliklerine sahip olmasının yanı sıra akıllı ulaşım ekosistemine sunduğu yenilikçi çözümler, Farplas’a tüm paydaşlarıyla birlikte çok taraflı iş modellerini hayata geçirme imkanını vermektedir. Malzeme geliştirme, ürün ve süreç mühendisliği, boyama – kaplama, kalıp tasarımı, prototipleme ve test – analiz yetkinlikleri, Farplas’ın plastik sistemlerin üretilmesindeki ana yetkinlikleridir. Akıllı ulaşım ekosisteminin paydaşlarından birisi olarak Farplas, akıllı ulaşım sistemini bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar olarak tüm çerçeveden ele alırken hayata geçirdiği iç girişimleri çerçevesinde odak noktasını, ulaşım dünyasının dönüşümünü sağlayan teknolojilere ve iş modellerine yatırım yapmak, kent ulaşımına yaratıcı çözümler sunmak, elektrikli araçlar ve mikromobilite çözümleri için şarj sistemleri geliştirmek ve araçlardan topladığı veriler ile daha akıllı ve verimli bir ulaşım sağlayan bağlantılı araç platformu geliştirmek olarak belirlemiştir. Fiat, Renault, Hyundai, Toyota, Volvo, Ford, Mercedes Benz, Otokar, Temsa, Karsan gibi yerel ve küresel ölçekli ana sanayi şirketleri, bir telekom şirketi olan Turkcell ve alanlarında öncü olan Fraunhofer IAO, AZL araştırma enstitüleri gibi daha birçok paydaşı ile birlikte çözümler geliştiren Farplas, yetenekli insan kaynağı, Türkiye, Hırvatistan ve Romanya’da bulunan 6 üretim tesisi, Kore ve Fransa’da bulunan 2 teknik ofisi ve 2 Ar-Ge merkezi ile bölgesine ve dünyaya katkı sunmaktadır.